Pirkimo taisyklės/Nuotolinė sutartis

Gerbiamas (-a) kliente,

Prašome prieš pateikiant užsakymą įdėmiai perskaityti šias taisykles. Įforminkite užsakymą tik jeigu visiškai supratote taisykles, su kuriomis supažindiname toliau, ir sutinkate jų laikytis.
Šią sutartį tarpusavyje sudaro SIA BEAN BAG LATVIA:

  • Reg. Nr.: 40203118667
  • PVM Reg. Nr.: LV40203118667
  • Oficialus adresas: Druvas iela 8, Ogre, LV-5001
  • Faktinis parduotuvės adresas: Druvas iela 8, Ogre, LV-5001

toliau tekste –  Bean Bag Latvia ir Pirkėju, kuris perka prekę interneto parduotuvėje BeanBags4Rest.lt

Nuotolinės sutarties sąlygos taikomos visiems interneto parduotuvėje BeanBags4Rest.lt pateikiamiems užsakymams.

Jei turite klausimų, susisiekite su mumis Jums patogiu būdu:

El. pašto adresas: info@beanbags4rest.lt
Facebook @BeanBags4Rest.lt
Instagram @BeanBags4Rest.lt

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šios pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra pirkėją (toliau – Pirkėjas) ir pardavėją (toliau – „Bean Bag Latvia“) teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriuo nustatoma: teisės ir pareigos, susijusios su prekių įsigijimu, mokėjimu; prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygos ir tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje BeanBags4Rest.lt (toliau – „Beanbags4Rest.lt“) susijusios taisyklės.

1.2. Šiose Taisyklėse „Pirkėjas“ reiškia asmenį, užsiregistravusį beanbags4rest.lt kaip pirkėjas ir (arba) pateikusį užsakymą.

Beanbags4Rest.lt prekes pirkti gali:

1.2.1. Veiksnus fizinis asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo sprendimu;
1.2.2. Nepilnametis nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, gavęs savo tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai ši sąlyga individualiai netaikoma;
1.2.3. Juridinis asmuo.

1.3. Pirkėjas, užsiregistruodamas ar pateikdamas užsakymą, pačiais šiais veiksmais patvirtina, kad turi teisę pirkti beanbags4rest.lt.
1.4. beanbags4rest.lt turi teisę bet kuriuo metu keisti, redaguoti arba papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pakeitimus pirkėjai informuojami beanbags4rest.lt svetainėje. Pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo, kai jie tampa prieinami abiem šalims. Todėl Pirkėjui patariama perskaityti šias Taisykles prieš kiekvieną pirkimą.
1.5. Parduotuvė beanbags4rest.lt atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės, jeigu Pirkėjas iš dalies ar visiškai nėra susipažinęs su taisyklėmis, nors galimybė susipažinti buvo suteikta.

2. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
2.1. Pirkėjo ir Pardavėjo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma tuo momentu, kai Pirkėjas įformina ir pateikia užsakymą interneto parduotuvėje.
2.2. Sudarant Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo pateikimo metu buvęs prekių asortimentas, jų kainos, taip pat kitos sąlygos yra įpareigojančios Pirkėją ir Pardavėją, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

3. PIRKĖJO TEISĖS
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje beanbags4rest.lt laikydamasis šių Taisyklių.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties, apie tai pranešęs Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos.
3.3. 3.2 punkte nurodyta teise pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nesugadinta ir nepakeistas jos vizualinis pavidalas, taip pat ji nebuvo naudota.

4. PARDAVĖJO TEISĖS
Jeigu Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui, Pardavėjas turi teisę apriboti Pirkėjui prieigą prie interneto parduotuvės „Bean Bag Latvia“..

5. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
5.1. Pardavėjas įsipareigoja suteikti galimybę naudotis interneto parduotuvės, kurios veiklos sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje „Bean Bag Latvia“ paskelbtos nuostatos, paslaugomis.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo įsigytas prekes Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, laikydamasis šiose Taisyklėse nurodytų sąlygų.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja nepažeisti Pirkėjo teisės į jam priklausančios asmeninės informacijos privatumą.
5.4. Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje „Bean Bag Latvia“ įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį, apie tai iš anksto informavęs Pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui jos atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 2 darbo dienas.
5.5. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjo sumokėtos sumos, kol prekės nebus grąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas nepateiks įrodymų, kad prekės Pardavėjui buvo išsiųstos, – atsižvelgiama į anksčiau įvykdytą vieną iš šių sąlygų.

6. PREKIŲ KAINA
6.1. Prekių kainos yra tokios, kokios nurodytos interneto parduotuvėje. Pardavėjas deda visas įmanomas pastangas, kad Pirkėjo užsakymo metu nurodytos Prekių kainos būtų teisingos.
6.2. Prekių kainos gali keistis, tačiau jų pasikeitimas neturi įtakos jau sudarytoms sutartims.
6.3. Prekių kainos nurodytos su tokiu PVM (jeigu šis mokestis taikomas), koks galioja tuo konkrečiu metu Latvijos Respublikoje. Tuo atveju, kai PVM tarifas keičiasi laikotarpiu nuo prekės užsakymo datos iki pristatymo datos, jos kaina gali keistis atsižvelgiant į PVM
6.4. Į prekių kainas neįskaičiuotos su užsakymo vykdymu ir prekės pristatymu susijusios išlaidos. Interneto parduotuvėje nurodyta pristatymo kaina gali keistis. Galiojanti pristatymo kaina yra nurodyta skyriuje „Prekių pristatymas“.

7. MOKĖJIMO SĄLYGOS
7.1. Pirkėjas gali sumokėti už savo užsakymą, pasirinkęs vieną iš šių mokėjimo būdų:

7.1.1. Išankstinis banko pavedimas;

7.1.2. Apmokėjimas prekės atsiėmimo metu (banko kortele).

8. PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS IR SĄLYGOS
8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų pristatymo adresą.
8.2. Pirkėjas privalo prekes atsiimti pats. Jeigu Pirkėjas pats prekių paimti negali, tačiau prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių atidavimo ne tam asmeniui.
8.3. Paprastai Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ir per skyriuje „Prekių pristatymas“ nurodytą laikotarpį.
8.4. Galiojanti pristatymo kaina yra nurodyta skyriuje „Prekių pristatymas“.
8.5. Kainos gali keistis, tai priklauso nuo partnerių pasiūlymų.
8.6. Pardavėjas neatsako už prekių nepristatymą iki nustatyto termino, jeigu prekės Pirkėjui nebuvo pristatytos arba nebuvo pristatytos laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
8.7.Atsiimdamas prekę iš kurjerio, klientas pasirašo siuntos pristatymo patvirtinimą, kuriame nurodoma, kad klientas siuntą gavo.
8.8. Prieš priimdami patikrinkite siuntinio pakuotę. Jei pažeistas išorinis apvalkalas, patikrinkite, ar nepažeista pati prekė. Jei prekė pažeista, tada jos nepriimkite ir susisiekite su mumis: info@beanbags4rest.lt
8.14. Užsakymas perduodamas vykdyti tada, kai pinigų suma, sumokėta už prekę, įskaitoma pardavėjo sąskaitoje.
8.15. Beanbags4rest.lt užsakytų prekių važtaraštis, jas pristatant kurjeriui, Pirkėjui išsiunčiamas elektroniniu būdu Pirkėjo užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu.

9. Grąžinimai

9.1. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose (2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymas Nr. 217 ir 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258) nustatytą tvarką Pirkėjas turi teisę pristatytas prekes grąžinti per 14 dienų nuo jų pristatymo dienos.
9.2. Prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis), keičiamos ir priimamos iš pirkėjo per 14 d. terminą nuo prekių pristatymo dienos.
Pakeisti prekes kitomis arba jas grąžinti galima tik tais atvejais, jei prekės nebuvo naudotos, išpurvintos ir jei prekės buvo nepažeistos.
9.3. Apie prekių grąžinimo ketinimą Jūs turite pareikšti aiškų pageidavimą, rašydami el. paštu: info@beanbags4rest.lt ir nurodyti, kada ir kokios prekės buvo pirktos. Laišką išsiųskite iki pasibaigs atsisakymo teisių pasibaigimo terminas.
9.4. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pristatoma pažeistoje pakuotėje, jei siuntoje yra ne Pirkėjo užsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis. Pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Gavus nekokybišką prekę, pardavėjas pats apmoka už siuntos pasiimti atvyksiančio kurjerio paslaugas ir grąžina Pirkėjo pinigus už įsigytą prekę.
9.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
9.6. Grąžindamas NEKOKYBIŠKAS prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.
9.7. Jeigu pirkėjas atsisako kokybiškos prekės, pinigai už suteiktas papildomas paslaugas (pristatymas į namus, baldų surinkimas) yra negrąžinami.
9.8. Grąžinat prekes, Jūs turite užtikrinti atitinkamą transportavimo pakuotę, kad gaminys būtų saugiai pristatytas į mūsų sandėlį.
9.9. Deja, mes nepriimsime grąžinamų prekių, jei jos yra personalizuotos kliento pasirinktu siuvinėjimu, arba prekė yra pažeista dėl kliento kaltės.
9.10. Per 14 dienas po prekės grąžinimo SIA „Bean Bag Latvia“ grąžins sumokėtus pinigus.

10.  Keitimas arba grąžinimas vartotojų teisių pagrindu

10.1.  Remiantis 1999 m. kovo 18 d. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsniu, vartotojas turi teisę pareikšti pretenzijas dėl to, kad prekė neatitinka sutarties sąlygų, 2 metų laikotarpiu nuo prekės įsigijimo dienos.
10.2. Pretenzijos dėl prekės pateikimo laikotarpis – 2 metai, per kuriuos, paaiškėjus, kad sėd maišis yra su kokiu nors trūkumu dėl gamintojo kaltės, „Bean Bag Latvia“ ieškos galimybės jį pašalinti.

 11. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA (PRIVATUMO POLITIKA)

11.1. Pirkėjas, kuris naudojasi info@beanbags4rest.lt svetaine, sutinka su galiojančia Konfidencialumo politika ir asmens duomenų tvarkymu.
10.2. Asmens duomenų gavimas ir naudojimas

10.2.1. Asmens duomenimis laikoma informacija, kurią „Bean Bag latvia“ gavo su asmens sutikimu, kad įvykdytų užsakymą.
10.2.2. Nuolatinių klientų asmens duomenys gali būti gauti šiais būdais:

10.2.2.1. pateikiant kontaktinę informaciją (įskaitant Pirkėjo vardą, pavardę, pašto adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, pageidaujamą susisiekimo būdą) beanbags4rest.lt svetainėje;
10.2.2.2. iš kliento paskyros beanbags4rest.lt svetainėje arba naudojant slapukus;
10.2.2.3. perkant beanbags4rest.lt – pateikiant kontaktinę informaciją arba siunčiant informaciją, susijusią su pageidaujamu pirkimo būdu (būtini pateikti asmens duomenys gali būti Pirkėjo vardas, pavardė, pašto kodas, el. pašto adresas, telefono numeris ir kt.);

10.3. Kitos informacijos gavimas

10.3.1. „Bean Bag Latvia“ taip pat renka anoniminę informaciją, t. y. tokią, kuri nesusijusi su konkrečiu asmeniu (informacija apie lytį, amžių, pagrindinę kalbą, buvimo vietą) ir nesuteikia galimybės asmenį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti.

10.4. Gautų kliento asmens duomenų naudojimas

10.4.1. Gautus asmens duomenis „Bean Bag Latvia“ naudoja, kad pristatytų prekes ir įvykdytų sutartyje ar su Pirkėju nustatytus įsipareigojimus arba prašymus.
10.4.2. Kad klientai būtų geriau aptarnaujami, „Bean Bag Latvia“ gali suteikti informacijos apie kai kuriuos klientus savo verslo partneriams, atsakingiems už prekių pristatymą. Trečiosioms šalims gali būti perduoti šie duomenys: Pirkėjo vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pristatymo adresas.

10.5. Pirkėjo asmens duomenų apsauga

10.5.1. „Bean Bag Latvia“ naudoja visas galimas apsaugos priemones (administracines, technines ir fizines), kad apsaugotų klientų asmens duomenis.

10.6. Prieiga prie Pirkėjo asmens duomenų

10.6.1. Pirkėjas, pateikęs pagrįstą raštišką prašymą, turi teisę gauti šią informaciją:
10.6.1.1. Kokie Pirkėjo duomenys gauti, duomenų šaltinis, kada buvo pakeista į duomenis įtraukta informacija (jei tai leidžia norminiai aktai);
10.6.1.2. Kokiu tikslu buvo tvarkomi asmens duomenys (informacija apie asmens duomenų gavėjus), kada buvo tvarkomi; sužinoti, kokie duomenys buvo pateikti mūsų tinklavietėje.

10.7. Apsauga

10.7.1. Visi klientų asmens duomenys, kurie tapo žinomi prisijungus prie beanbags4rest.lt ir perkant interneto parduotuvėje, laikomi konfidencialia informacija.
10.7.2. Siekdama apsaugoti Pirkėjo interesus, bendrovė „Bean Bag Latvia“:

10.7.2.1. Užtikrina sąžiningą ir teisėtą asmens duomenų tvarkymą;
10.7.2.2. Asmens duomenis tvarko tik tokiu tikslu ir tiek, kiek tai būtina;
10.7.2.3. Pasirenka tokį asmens duomenų saugojimo būdą, koks užtikrinanti galimybę identifikuoti klientą bet kada, kai reikia; duomenų tvarkymo laikotarpis nėra ilgesnis nei iš pradžių nurodytas duomenų tvarkymo laikotarpis;
10.7.2.4. Preciziškai tvarko asmens duomenis ir laiku juos atnaujina, keičia arba ištrina, jeigu asmens duomenys yra neišsamūs arba netikslūs.

10.7.3. Pirkėjas turi teisę reikalauti, jeigu tam yra pagrįsta priežastis, kad jo asmens duomenys būtų papildyti, pakeisti, taip pat tvarkymo procesas nutrauktas arba duomenys ištrinti, jeigu duomenys yra pasenę, neišsamūs, neteisingi, tvarkomi neteisėtai arba nebeatitinka pirminio tikslo, dėl kurio jie tvarkyti.

10.8. Privatumo politikos vykdymo taisyklės, keitimai

10.8.1. „Bean Bag Latvia“ turi teisę keisti pagrindines Privatumo politikos nuostatas, informavusi apie tai nuolatinius klientus.
10.8.2. Visais klausimais, susijusiais su Privatumo politika arba duomenų tvarkymu, taip pat tais atvejais, kai Pirkėjas nori visiškai ištrinti savo duomenis, Pirkėjas gali kreiptis į „Bean Bag Latvia“, rašydamas el. pašto adresu info@beanbags4rest.lt

10.9. Bendrosios duomenų tvarkymo nuostatos

10.9.1. Atsiskaitant kreditinėmis kortelėmis, visas operacijas, kurioms reikalingi kredito kortelių duomenys, atlieka sertifikuotos bendrovės „VISA“ ir „MasterCard“. Kortelės duomenys tvarkomi atitinkamos bendrovės tinklavietėje, o galutinis mokėjimo patvirtinimas atliekamas banko internetiniame puslapyje. „Bean Bag Latvia“ neturi prieigos prie Pirkėjo įvestos konfidencialios informacijos kitais atvejais nei atlikto mokėjimo patvirtinimo gavimas.
10.9.2. Prisijungus prie svetainės beanbags4rest.lt, slapukai automatiškai renka įvairius techninius duomenis, apimančius IP adresą, paieškos istoriją ir kt. Pirkėjas gali nustatyti savo paieškos sistemą taip, kad slapukai nebūtų įkelti.
10.9.3. Pirkėjas sutinka, kad „Bean Bag Latvia“ turi teisę perduoti Pirkėjo asmens duomenis, jog būtų įvykdytas užsakymas, tretiesiems asmenims, pavyzdžiui, kurjerių tarnyboms, paštui, elektroninių ryšių operatoriams.

10.10. Pirkėjo asmeninės informacijos rinkimo tikslai

10.10.1. Tvarkymas, siekiant įvykdyti užsakymą ir teikti informaciją užsakovui.
10.10.2. Grįžtamojo ryšio su vartotoju palaikymas.
10.10.3. Vartotojų duomenų išsamumo ir atitikties patvirtinimas.
10.10.4. Vartotojų informavimas apie naujus gaminius, specialius pasiūlymus, informacija apie kainas, naujienų ir kitos informacijos siuntimas.
10.10.5. Suteikti Pirkėjui efektyvią klientams teikiamą ir techninę pagalbą, kilus problemoms, susijusioms su naudojimusi interneto parduotuve.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šios Taisyklės parengtos, remiantis Latvijos Respublikos teisės aktais.
11.2. Šios Taisyklės taikomos ir su jomis susiję Šalių tarpusavio santykiai aiškinami pagal Latvijos Respublikoje galiojančius įstatymus.
11.3. Visi ginčai, kylantys dėl šių Taisyklių laikymosi, sprendžiami derybų keliu. Jeigu nepavyksta susitarti, ginčai sprendžiami Latvijos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
11.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų, nurodytų šiose Taisyklėse, vykdymo, jeigu juos vykdyti trukdo nenumatytos aplinkybės, nepriklausančios nuo Šalių, įskaitant:

11.4.1. Gaisrai, sprogimai, audros ir kitos stichinės nelaimės bei gamtos katastrofos, kurios trukdo įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus arba dėl kurių jų vykdymas vėluoja;
11.4.2. Nelaimės arba aplinkybės, kurių Sutarties Šalys (Šalis) negali kontroliuoti ir kurios trukdo įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus arba dėl kurių jų vykdymas vėluoja;
11.4.3. Valdymo institucijų arba jėgos struktūrų veiksmai, trukdantys įvykdyti įsipareigojimus arba verčiantys vėluoti.