1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA (PRIVATUMO POLITIKA)

1.1. Pirkėjas, kuris naudojasi beanbags4rest.lt  svetaine, sutinka su galiojančia Konfidencialumo politika ir asmens duomenų tvarkymu.
1.2. Asmens duomenų gavimas ir naudojimas

1.2.1. Asmens duomenimis laikoma informacija, kurią „Bean Bag latvia“ gavo su asmens sutikimu, kad įvykdytų užsakymą.
1.2.2. Nuolatinių klientų asmens duomenys gali būti gauti šiais būdais:

1.2.2.1. pateikiant kontaktinę informaciją (įskaitant Pirkėjo vardą, pavardę, pašto adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, pageidaujamą susisiekimo būdą) beanbags4rest.lt svetainėje;
1.2.2.2. iš kliento paskyros beanbags4rest.lt svetainėje arba naudojant slapukus;
1.2.2.3. perkant beanbags4rest.lt  – pateikiant kontaktinę informaciją arba siunčiant informaciją, susijusią su pageidaujamu pirkimo būdu (būtini pateikti asmens duomenys gali būti Pirkėjo vardas, pavardė, pašto kodas, el. pašto adresas, telefono numeris ir kt.);

1.3. Kitos informacijos gavimas

1.3.1. „Bean Bag Latvia“ taip pat renka anoniminę informaciją, t. y. tokią, kuri nesusijusi su konkrečiu asmeniu (informacija apie lytį, amžių, pagrindinę kalbą, buvimo vietą) ir nesuteikia galimybės asmenį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti.

1.4. Gautų kliento asmens duomenų naudojimas

1.4.1. Gautus asmens duomenis „Bean Bag Latvia“ naudoja, kad pristatytų prekes ir įvykdytų sutartyje ar su Pirkėju nustatytus įsipareigojimus arba prašymus.
1.4.2. Kad klientai būtų geriau aptarnaujami, „Bean Bag Latvia“ gali suteikti informacijos apie kai kuriuos klientus savo verslo partneriams, atsakingiems už prekių pristatymą. Trečiosioms šalims gali būti perduoti šie duomenys: Pirkėjo vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pristatymo adresas.

1.5. Pirkėjo asmens duomenų apsauga

1.5.1. „Bean Bag Latvia“ naudoja visas galimas apsaugos priemones (administracines, technines ir fizines), kad apsaugotų klientų asmens duomenis.

1.6. Prieiga prie Pirkėjo asmens duomenų

1.6.1. Pirkėjas, pateikęs pagrįstą raštišką prašymą, turi teisę gauti šią informaciją:
1.6.1.1. Kokie Pirkėjo duomenys gauti, duomenų šaltinis, kada buvo pakeista į duomenis įtraukta informacija (jei tai leidžia norminiai aktai);
1.6.1.2. Kokiu tikslu buvo tvarkomi asmens duomenys (informacija apie asmens duomenų gavėjus), kada buvo tvarkomi; sužinoti, kokie duomenys buvo pateikti mūsų tinklavietėje.

1.7. Apsauga

1.7.1. Visi klientų asmens duomenys, kurie tapo žinomi prisijungus prie beanbags4rest.lt ir perkant interneto parduotuvėje, laikomi konfidencialia informacija.
1.7.2. Siekdama apsaugoti Pirkėjo interesus, bendrovė „Bean Bag Latvia“:

1.7.2.1. Užtikrina sąžiningą ir teisėtą asmens duomenų tvarkymą;
1.7.2.2. Asmens duomenis tvarko tik tokiu tikslu ir tiek, kiek tai būtina;
1.7.2.3. Pasirenka tokį asmens duomenų saugojimo būdą, koks užtikrinanti galimybę identifikuoti klientą bet kada, kai reikia; duomenų tvarkymo laikotarpis nėra ilgesnis nei iš pradžių nurodytas duomenų tvarkymo laikotarpis;
1.7.2.4. Preciziškai tvarko asmens duomenis ir laiku juos atnaujina, keičia arba ištrina, jeigu asmens duomenys yra neišsamūs arba netikslūs.

1.7.3. Pirkėjas turi teisę reikalauti, jeigu tam yra pagrįsta priežastis, kad jo asmens duomenys būtų papildyti, pakeisti, taip pat tvarkymo procesas nutrauktas arba duomenys ištrinti, jeigu duomenys yra pasenę, neišsamūs, neteisingi, tvarkomi neteisėtai arba nebeatitinka pirminio tikslo, dėl kurio jie tvarkyti.

1.8. Privatumo politikos vykdymo taisyklės, keitimai

1.8.1. „Bean Bag Latvia“ turi teisę keisti pagrindines Privatumo politikos nuostatas, informavusi apie tai nuolatinius klientus.
1.8.2. Visais klausimais, susijusiais su Privatumo politika arba duomenų tvarkymu, taip pat tais atvejais, kai Pirkėjas nori visiškai ištrinti savo duomenis, Pirkėjas gali kreiptis į „Bean Bag Latvia“, rašydamas el. pašto adresu info@beanbags4rest.lt

1.9. Bendrosios duomenų tvarkymo nuostatos

1.9.1. Atsiskaitant kreditinėmis kortelėmis, visas operacijas, kurioms reikalingi kredito kortelių duomenys, atlieka sertifikuotos bendrovės „VISA“ ir „MasterCard“. Kortelės duomenys tvarkomi atitinkamos bendrovės tinklavietėje, o galutinis mokėjimo patvirtinimas atliekamas banko internetiniame puslapyje. „Bean Bag Latvia“ neturi prieigos prie Pirkėjo įvestos konfidencialios informacijos kitais atvejais nei atlikto mokėjimo patvirtinimo gavimas.
1.9.2. Prisijungus prie svetainės beanbags4rest.lt, slapukai automatiškai renka įvairius techninius duomenis, apimančius IP adresą, paieškos istoriją ir kt. Pirkėjas gali nustatyti savo paieškos sistemą taip, kad slapukai nebūtų įkelti.
1.9.3. Pirkėjas sutinka, kad „Bean Bag Latvia“ turi teisę perduoti Pirkėjo asmens duomenis, jog būtų įvykdytas užsakymas, tretiesiems asmenims, pavyzdžiui, kurjerių tarnyboms, paštui, elektroninių ryšių operatoriams.

1.10. Pirkėjo asmeninės informacijos rinkimo tikslai

1.10.1. Tvarkymas, siekiant įvykdyti užsakymą ir teikti informaciją užsakovui.
1.10.2. Grįžtamojo ryšio su vartotoju palaikymas.
1.10.3. Vartotojų duomenų išsamumo ir atitikties patvirtinimas.
1.10.4. Vartotojų informavimas apie naujus gaminius, specialius pasiūlymus, informacija apie kainas, naujienų ir kitos informacijos siuntimas.
1.10.5. Suteikti Pirkėjui efektyvią klientams teikiamą ir techninę pagalbą, kilus problemoms, susijusioms su naudojimusi interneto parduotuve.